Địa chỉ: Ấp Tây, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733629061
Nội dung đang được cập nhật.