GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Ấp Tây, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang

Email: c0nhibinhchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733629061

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Nhị Bình