Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2010, Trường Mầm non Nhị Bình đã khẳng định thương hiệu tại Châu Thành, Tiền Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Nhị Bình được các PHHS đánh giá tốt và tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.