Địa chỉ: Ấp Tây, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733629061
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Nhị Bình

Ấp Tây, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang
c0nhibinhchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn